Inhaltsbereich

Navigationsbild zur türkischen Übersetzung

bakanlık

Dayanışma içindeki bir toplumda - özerk yaşam için

„Dayanışma içindeki bir toplumda - özerk yaşam için“. Bu Sağlık, Emansipasyon, Bakım ve Yaşlılık Bakanlığı’nın (MGEPA) temel ilkesi ve aynı zamanda hedef belirlemesidir.

Burada odak noktasını insan ve onun gereksinimleri oluşturmaktadır. Sağlık, Emansipasyon, Bakım ve Yaşlılık Bakanlığı (MGEPA) hangi yaşta ve hangi cinsiyete sahip olursa olsun, bütün insanların toplumdaki yerlerini bulabilmelerini ve kendilerini bireysel olarak geliştirebilmelerini sağlamak için yasal ve toplumsal temel koşulları oluşturmayı kendisine görev edinmiştir. 

Bu gerekçeyle Sağlık, Emansipasyon, Bakım ve Yaşlılık Bakanlığı 

  • hastaların odak noktasını oluşturduğu bir insancıl ve sosyal sağlık sistemi,
  • kökeni, cinsel yönelimi, bir özürlülüğü veya diğer gerekçelerle kimsenin dışlanmadığı özgür bir toplum, 
  • öncelikli olarak bakıma gereksinimi olan kişilerin, bakıcıların ve yakınlarının görüş açılarını dikkate alan bir bakım,
  • yaşlılıkta da özerlik ve bununla ilgili gerekli desteğin olağanlığı için yükümlülük üstlenmiştir. 

MGEPA’nın faaliyet gösteren aktörleri, görevleri, organizasyonları ve sunuları hakkında aşağıda belirtilen Internet sayfalarında daha geniş bilgiler bulabilirsiniz. 

 

 

Sağlık sistemini daha insani ve sosyal yapmak

MGEPA’nın sağlık politikasının odak noktasında insan bulunmaktadır. Burada önemli olan tek taraflı olarak “olay”,  “struktur” ve “sistemler” değil, önemli olan her kişinin sağlığını korumak veya iyi tıbbi bakım ile onun tekrar kazanılması için gerekli olanlardır.

Bu gerekçeyle Bakanlık Kuzeyren-Vestfalya Eyaleti’ndeki hastaların haklarını kuvvetlendirmekte, cinsiyetlere uygun bir sağlık bakımını oluşturmakta ve kesin önleme tedbirlerini teşvik etmekte, bunlarla birlikte geniş kapsamlı, her kişi için ulaşılabilir bakımı sağlamaktadır. Hem de başından itibaren olarak – sonuçta çocukların ve gençlerin etkin sağlık bakımı toplum için  varoluşsal anlamdadır.

MGEPA bunlara ek olarak göç hikayesi olan insanlar ile insanların sağlığını koruyucu ve ona zarar vermeyici olan çevrenin korunması ve oluşturulması konularında ağırlık noktaları yaratmaktadır.

 

 

Dışlamanın olmadığı özgür bir toplum için

Sadece insanlar özgürleşmez, bir toplum da topluluk olarak kendisini geliştirebilir ve de geliştirmelidir. Bir toplum ne kadar çok olgun ve bağımsız ise, bireyleri  dışlamaya o kadar az gereksinim duyar ve her bir insana vakur bir varoluş ile kendisini engelsiz bireysel geliştirmesi için çevre olanağı tanır. Bir çok kadın için emansipasyon henüz yaşanan bir hakikat olmaktan uzaktır. Ve insanlar halen cinsel özdeşlikleri gerekçesiyle dışlanmakta ve ayırıma uğramaktadırlar.

Biz yaptığımız politika ile halen süregelen geleneksel izler taşıyan topluma yüzçevirmek, bireyin özerkliğinin odak noktası olduğu bir toplum uğraşısı veriyoruz. Konu ekonomide, yönetimde, çalışma piyasasında, politikada hukuki ve gerçek eşitliktir. Ve konu dışlamanın ve güç kullanmanın azalmasıdır. 

 

 

Bakımı insanların açısından görmek

İnsanlar gittikçe daha çok yaşlanmaktadırlar. Bu positif bir gelişmedir. Aynı zamanda uğraşı beklentileri bununla bağlantılıdır. Bu gerekçeyle “yaşlılık” ve “bakım” konuları bir bakanlık çatısı altında toplanmıştır. Bu şekilde sunular federasyonlarla, derneklerle, belediyelerle ve uzman hizmet verenlerle koordine edilebilir. Hedef: Her insan yaşamını yüksek yaşlılığa kadar özerklikle ve aktif şekillendirebilmelidir ve hem de toplumun sürekli bir parçası olarak. Bir özürlülük halinde veya bakıma muhtaç olma durumunda, herkes geliriyle bağımlı olmaksızın, gereksinimi olan kalitesi yüksek olan yardımı alabilmelidir.

 

Yaşam ortamı

İnsanların özellikle yaşlılıklarında kendilerinin veya yakınlarının günlük gereksinim sunuları ile bilgilendirme sunularına ve bakım hizmetlerine hem çabuk, hemde büyük uğraşı vermeden ulaşabilmeleri gerekmektedir. Bakanlık bu gerekçeyle belediyeleri “yaşlılığa uygun yerleşim yerlerinin geliştirilmesinde” desteklemekte ve bu şekilde yaşlı insanların toplumsal katılımlarını güvence altına almaktadır.

 

İnsan odak noktasında yeralmaktadır

Bakanlık insanlara merkezi yer tanıyan bir bakımı desteklemektedir. Yani insanların kendi dört duvarı arasında mümkün olduğu kadar uzun süre kalmasına olanak yaratan bakım alt yapısını ve bakıma gereksinimi olanlara duruma göre, bir bakımevi ile küçük ikamet grupları veya birlikte ikamet olanakları arasında seçim yapma olanaklarını sunmak. Bunlara ek olarak MGEPA için bakımda uzman bir danışmanlık ile ilke olarak kalifiye bir kalite güvencesi özel bir önem taşımaktadır. Fakat güvenceli ve insan onuruna yaraşır bir bakım, ancak toplumun yeterli sayıda kalifiye bakım uzmanlarını kullanabilmesine bağlıdır. Bakanlık uzman eleman eksikliği tehlikesine karşı, diğerleri yanısıra eğitim masraflarının bölüştürmesini gerçekleştirmekle, aktif  yönlendirmeye gitmektedir.

Bunların haricinde MGEPA’nın bilgilendirme ve destekleme sunuları özellikle bakıma gereksinimi olanlarla evde veya bakım kuruluşlarında ilgilenen yakınlarına dönüktür. Bu kişiler genel olarak kişisel zorluklar altında büyük başarımlar göstermektedirler.

 

 

Özerklikli ve yaşamaya değer yaşlılık

İnsanlar gittikçe daha çok yaşlanmaktadırlar. Bu positif bir gelişmedir. Aynı zamanda uğraşı beklentileri bununla bağlantılıdır. Bu gerekçeyle “yaşlılık” ve “bakım” konuları bir bakanlık çatısı altında toplanmıştır. Bu şekilde sunular federasyonlarla, derneklerle, belediyelerle ve uzman hizmet verenlerle koordine edilebilir. Hedef: Her insan yaşamını yüksek yaşlılığa kadar özerk ve aktif şekillendirebilmelidir ve hem de toplumun sürekli bir parçası olarak. Bir özürlülük halinde veya bakıma muhtaç olma durumunda, herkes geliriyle bağımlı olmaksızın, gereksinimi olan kalitesi yüksek olan yardımı alabilmelidir.

 

Yaşam ortamı

İnsanlar özellikle yaşlılıklarında kendilerinin veya yakınlarının günlük gereksinim sunuları ile bilgilendirme sunularına ve bakım hizmetlerine hem çabuk, hemde büyük uğraşı vermeden ulaşabilmeleri gerekmektedir. Bakanlık bu gerekçeyle belediyeleri “yaşlılığa uygun yerleşim yerlerinin geliştirilmesinde” desteklemekte ve bu şekilde yaşlı insanların toplumsal katılımlarını güvence altına almaktadır.

 

Yaşam durumları

Yaşlılığa bağlı fakirlik ve sosyal isolasyon yaşlı insanların en büyük problemleri arasında yeralmaktadır. Bakanlık bu gelişmeye karşı, diğerleri yanısıra eyaletimizdeki yaşlı insanların yaşam durumları hakkında hazırladığı geniş çaplı bir rapor ile, bilinçli olarak uğraşı vermektedir. Buradaki hedef yaşlı erkeklerin ve kadınların, özürlü veya özürsüz, bakım gereksinimi olan veya olmayan insanların gereksinimlerini her çeşit yaşam durumları altında, karşılamaktır. Bu durum aynı ölçüler dahilinde yaşlı göçmenler için de geçerlidir.


MGEPA im Überblick


© MHKBG Nordrhein-Westfalen